Connect with us

Eierne / FSG

Broughton vs. Hicks: Situasjonen før rettsaken inklusiv bevis

Publisert

den

De fleste Liverpool-fans er forsiktige optimister for øyeblikket – da det endelig ser ut som at de forhatte eierne Tom Hicks & George Gillett kan bli fjernet fra klubben – og den fryktede 9 poengs trekken fra forbundet ikke lengre regnes som sannsynlig. Derimot, er salget til NESV fortsatt pågående og ikke sluttført, da saken vil som kjent bli avgjort  i rettsalen en av de første dagene.  Dagen Liverpool FC sitt styre skulle vurdere salg fikk Martin Broughton kort tid før møtet beskjed om at daglig leder Christian Purslow og kommersiell direktør Ian Ayre var blitt avskjediget, og erstattet med sønnen til Tom Hicks – Mark Hicks – og hans partner Lori Kay McCutcheon. Likevel fortsatte Broughton med prosessen etter en nærmere vurdering av vedtektene som var underlagt ham – sammen med sine advokater.

Hva skjedde ?

* Det ble 05 oktober kalt inn til styremøte for å undersøke to bud på klubben – et fra NESV og et hittil ukejent bud fra Asia.

* Broughton, Purslow & Ayre var samlet hos advokatbyrået slaughter & May.

* 15 minutter før møtet startet – ble det fakset et brev fra Hicks & Gillett – hvor de fortalte at Purslow & Ayres hadde sparken – og at de ble erstattet med Hicks’s sønn Mack og hans assistent Lori Kay McCutcheon.

* Etter rettslig vurdering fra sine advokater, bestemte så Martin Borughton at Hicks & Gillett ikke hadde rett til å endre styrets sammensetning, og startet møtet.

* Hicks & Gillett avsto fra å delta videre i møtet. Martin Broughton, Ian Ayres & Christian Purslow fortsatte og godkjente salget til NESV – og bestemte seg for å få en uttalelse fra en høyesterettsdommer om at derres fremgangsmåte fra lovlig.

Martin Broughton’s argumenter

* Han var den eneste personen som var ilagt myndighet til å forandre styrets sammensetning.

* Makten hans var nedskrevet i vedtektene

* Hicks & Gillett hadde akseptert på forhånd at de ville ikke foreta seg noe for å «frustrere» et aktuelt salg.

* Hicks & Gillett ga skriftlig bekreftelse på dette til banken RBS (Royal Bank of Scotland) – at Martin Broughton var den eneste som kunne endre styrets sammensetning.

Tom Hicks’ argumenter

* Han godkjente ikke at Martin Broughton var den eneste som kunne forandre styrets sammensetning.

* Han hadde full rett til å sparke Purslow og Ayres, og erstatte disse med egne direktører i styret (og dermed gi ham flertall)

Igår uttalte Hicksæ sin talsmann Mark Semer at det «ikke eksisterte noen vedtekter som ga Martin Broughton rett til å overprøve Hicks endring av styrets sammensetning. Styret ble altså lovlig endret, og det nye styret har ikke godkjent salget av klubben.»

Vedtektene

Etter å ha vurdert vedtekene , er det trolig rett å si at den rettslige situasjonen er langt fra opplagt for øyeblikket. For å illustrere dette, og for å underbygge dette  er det under et par utdrag fra vedtektene til Kop Football Limited, datert 29.04.2010.

Er det korrekt at Martin Broughton var ilagt enerett til å endre styrets sammensetning ?

Artikkel 81 i vedtektene….

Liverpool FC vedtekter - artikkel 81 a

Hva som fremkommer over er at streleder i Liverpool FC – Martin Broughton har 100% rett til p oppnevne eller fjerne direktører i selskapet – unnatt Tom Hicks & George Gillett.

Derimot, går det på ingen måte klart frem i vedtektene at styreleder (Martin Broughton) har eksklusiv rett eller full rett, og/eller at hans makt overgår Hicks’ & Gillett’ sin makt (som majoritetseiere) til å fjerne medlemmer av styret. Det tyder dermed på at vedtektene ikke er så tydelige som de hadde trengt å være… Dette er punktet som gjør at Tom Hicks kan utfordre Martin Broughton hva angår salget av klubben til NESV.

Hadde Hicks rett til å sparke Purslow og Ayres – og endre styrets sammensetning ?

Dessverre,  ser det derimot ut som dette er tilfelle…

Liverpool FC vedtekter - artikkel 71

I henhold til vedtektene, kan altså Hicks oppnevne alternative direktører, og også fjerne en alternativ direktør ansatt av ham (Purslow & ayres ble opprinnelig ansatt av Hicks). Tom Hicks kan dermed anvende vedtekt 71A (mulig feil) til å fjerne Purslow og Ayres og ansette sin egen sønn and McCutcheon som direktører. Hvis dette stemmer kan dermed HIcks meget gjerne være innenfor rettighetene til å erstatte dem i styret.

Vedtekt 168:  Avsetting av  direktør – pkt. 3

(2) Såkalt «Special notice»  er påkrevd for å fjerne en direktør, eller ansatte en annen direktør fra møte han fjernes fra.

(3) Hvis posisjon direktør avsatt under denne vedtekt, ikke blir erstattet under møte – vil styremedlem bli behandlet som fraværende.

(4) En person oppnevnt direktør istedenfor en annen som er fjernet i henhold til vedtekter – skal behandles som han/henne ble direktør samme dag som personen han/hun erstatter ble sist oppnevnt som direktør.

Tom Hicks kan dessverre bruke denne klausul som en rettferdiggjøring for å fjerne Christian Purslow og Ayres. Han og Gillett er majoritetseiere, og seksjon 3 tydelig påpeker at nye direktører kan bli erstattet på samme tid som andre blir fjernet, og at faxen som ble sendt til Slaughter & May – som informerte dem om sparkingen av de nevnte direktørene – kan/skal behandles som såkalt special notice under (innenfor meningen med punkt 2).

Lovlig avsetting av direktører ?


Til syvende og sist er Purslow og Ayres ansatte i Liverpool FC. Tom Hicks og George Gillett eler LFC, så derfor kan de i teorien – sparke hvem de vil. Hvis Purslow og Ayres blir sparket, de vil automatisk opphøre som direktører automatisk. en sparking av dem vil medføre at de må betales for urimelig oppsiglese, men kostnaden der er langt mindre enn de nevnte mange millionerpundene de risikerrer å tape om salget til NESV går gjennom.

Det er ikke noe som lovlig forhindrer Hicks fra å sparke direktørere – og kan også muligens argumentere for grov uforstand i tjenesten – da de har vært ansatt i Liverpool FC og har tydelig arbeidet mot Hicks, mot hans ønsker i en slik forstand at det kan tolkes som grov uforstand i tjenesten. Martin Broughton fikk rettslig assistanse da han fortsatte med salget uansett (sannsynligvis på bakgrunn av pkt. 81), derimot fjerner ikke punktet i vedtektene retten til å fjerne ansatte / direktører.
Det står altså ingen sted i vedtektene at Martin Broughton’s rett til å ansette eller fjerne direktører er eksklusiv eller enerådende. Dette er altså punktet som kompliserer tingene !!!

Er lovnadene gitt til RBS fra Hicks og Gillett lovlig bindende, og har de noe innvirkning på salgsprosessen ?

I henhold til Martin Broughton, godtok Hicks & Gillett at de IKKE skulle frustrere eller blande seg inn i salgsprosessen av et fornuftig salg – og dette ble logført i avtale med RBS – men er ikke nedskrevet i vedtektene – og derfor trolig ikke rettslig bindende når det kommer til et salg.

Det kan derimot være et separat dokument som påpeker dette løftet – og konstruert som en kontrakt – men med tanke på Liverpool FC sitt styre, er vedtektene som følger selskapet det eneste lovlig bindende dokument. Vedtektene / statuttene refererer til lov – og at ingenting i praksis overgår vedtektene – (trolig) ikke engang en annen skriftlig kontrakt, såfremt det ikke er nedskrevet i vedtektene.

Er salget til NESV «urettmessig» ?

Salgsprisen til NESV er rapportert om å være £300m, og Hicks vil trolig argumentere med at salgsprisen er urettferdig og for lav med tanke på prisen i seg selv. Hvis Liverpool uavhengig er verdsatt høyere enn prisen som er avtalt med NESV – kan Hicks argumentere med at urettmessigheten i salget er salgsprisen i seg selv.  I henhold til vedtektene til selskapet står der derimot også at en hver direktør pålegges å prøve å oppnå best mulig verdi på selskapet.

Hva vil høyesterett bestemme seg for angående om salget er gyldig eller ikke ?

(1) Har Hicks lovlig rett til å sparke Purslow og Ayres ?

(2) Hadde de lovlig rett til å ansette to nye direktører ?

(3) Er styreleders makt til å ansatte/fjerne direktører en eksklusiv makt som tar presedens over rettighetene til majoritetseierne (Hicks & Gillett) ?

(4) Har de skriftlige lovnadene gitt av Hicks & Gillett til RBS  noe rettslig kraft – hva angår salget av klubben ?

(5) Er salgsprisen for LFC «urettmessig» ?

Hvilke potensielle utfall vil rettssaken gi ?

Det er på ingen måte enkelt noe gitt scenario at salget vil gå igjennom – og det er fullt ut mulig at høyesterett vil gi dømme i fordel Hicks & Gillett. Hvis dette skjer, og de ikke klarer å finne pengene til å betale tilbake RBS lånene – vil deres holding selskap Kop Football Ltd. gå under administrasjon (myndighetene tar over styringen). RBS vil da selge klubben, og sluttresultatet vil (sannsynligvis ) ble det samme – at NESV overtar klubben. NESV var også RBS sitt foretrukne alternativ!

Verste scenario er at Hicks og Gillett allerede har funnet noen til å refinansiere avtalen, og gitt deres streben etter å forhindre avtalen fra å gå igjennom – dette alternativet kan ikke sees bort ifra.

Hvis høyesterett dømmer til Hicks & Gilletts fordel, vil bårde Purslow & ayres får sparken – Hicks’ to nye styremedlemmer vil bli værende, og gi ham majoritet. Styret vil dermed også avslå budet fra NESVRBS lånene vil bli refinansiert, og Hick s& Gillett vil fortsette å være eiere til de klarer å finne noen som er villige til å betale mer penger for klubben.

Ingen ønsker at dette skal skje – og personlig tror jeg heller ikke at det vil gjøre det!

Rettsvesenet treffer ikke alltid riktig konklusjon – så det gjelder å forberede seg på verste scenario – og selvsagt håpe på det beste – og det er utvilsomt at Hicks & Gillett sine dager er talte etter rettssaken!

Saken fritt oversatt fra artikkel på Liverpool Kop
(1 besøk idag)

Aktuelt

Carlos Ancelotti i samtaler med Liverpool ? Time for a change, Rodgers!

Publisert

den

Av

Liverpool spiller ikveld i utgangspunktet en kamp som normalt skal være grei skuring mot lille Carlisle hjemme på Anfield i Ligacupen – men kampen kan være særdeles avgjørende for fremtiden til Brendan Rodgers på Anfield. Sesongen som begynte så lovende med 7 poeng på de første 3 kampene mot Stoke, Bournemouth og Arsenal – har kollapset fullstendig med 1 poeng på de påfølgende kampene mot West Ham, Manchester United og Norwich….

Spillte varmer ikke, vi virker som et lag fullstendig blottet for selvtillit og plan i spillet – tilskuerne på Anfield murrer som vi ikke har hørt siden Roy Hodgson tiden. Fansen er langt fra fornøyd med tingenes tilstand. Flere og flere roper etter endringer i maktkorridorene på Anfield etter 18 av klubbens 20 siste kamper – alle turneringer – maks har gitt 1 scoring til de røde.. Vi scorer ikke mål lengre – tross store investeringer!

Siste dagene virker det mer og mer som om Liverpool FC allerede vurderer alternativer til Brendan Rodgers – og at ting kan forandre seg veldig fort om ikke trenden snus veldig fort på Anfield.
Mannen eierne visstnok skal ha snudd seg mot er Carlo Ancelotti – den tidligere Chelsea og Real Madrid sjefen som tidligere har vist en forkjærlighet for Anfield flere ganger. Det er ikke akkurat hva Brendan Rodgers setter pris på midt oppi en vanskelig tid – men fakta er at laget hans ikke har råd til stort flere feilskjær de kommende ukene og månedene før ledelsen på Anfield er tvunget til å ta grep rundt fremtiden til Rodgers.

For øyeblikket er det stille fra eierne på Anfield – men regner med at de har tilkjennegjort overfor Rodgers at ting må snu – og det raskt!
Kampen ikveld er kanskje av langt større betydning enn Rodgers skulle ønsket – og det spørs om han våger å hvile for mange av sine antatt beste i dagens oppgjør – for blir det tap i kveld eller nok en lite inspirerende opptreden fra de røde – så kan det fort være kroken på døren allerede til helgen…

Liverpool møter Aston Villa på Anfield til helgen – et lag vi har slitt stort mot siste sesongene – spesielt hjemme… og tap i kveld og en ny blemme til helgen…. ja, da spørs det om ikke Rodgers sin tid på Anfield er omme…..

Det er tid for forandring! Personlig har jeg hatt tro på at Liverpool og Rodgers skulle kunne snu dette og levere blendende fotball igjen som i 2013/2014 – men siste året har vært mørkt og lite inspirerende for å si det mildt. Trenerens prioriteringer blant spillermateriellet har vært gjenstand for stor kritikk – og spørsmålet er om Rodgers er i ferd med å miste garderoben…

Rodgers er i ferd med å miste meg og mange mange andre – raskt – og må levere spill og innsats som gjenspeiler den identitet og profil som Liverpool skal stå for – og stå inne for.
Liverpool skal underholde og dø for drakten.

Spillerne må gjøre seg fortjent til hyllest fra The Kop – de må fortjene å ha fansen i ryggen. Det er ikke nok å bare ta på seg drakten å gå ut på banen – det må være intensitet og vilje.
Akkurat nå er redselen for å feile, langt større enn ønsket om å vinne – og da går det bare ikke! Legg igjen redsel og høye skuldre i garderoben – slipp dere løs.
I 2013/2014 jaktet vi motstanderne som en ulveflokk – hvor vi i 2015 ser mot enkeltpersoner (Coutinho & Benteke) for å nedstable motstanderen. Vi har mange spennende spillere i troppen, men Rodgers evner ikke å bruke dem korrekt. Hvorfor vår nest dyreste spiller gjennom tidende – Firmino – blir avspist med få minutter mot Norwich, og sitter på benken hele kampen mot Bordeaux noen dager i forveien er meg en gåte… Firmino er en spiller som vet å plassere seg og komme til avslutninger – men slik Rodgers benytter ham på kanten så blir han aldri involvert i farlige situasjoner foran mål.

Vi trenger våre beste kreative spillere tettere rundt Benteke / Sturridge / Ings på topp!

Les hele artikkelen her

Eierne / FSG

John Henry & Tom Werner rådspør rivalene om drift av LFC…

Publisert

den

Av

John Henry | Liverpool eier

John Henry & co rådspør seg med rivalene Manchester United & Arsenal om hvordan de skal drive Liverpool ? WTF ?
Greit nok at de har mer innsikt i baseball, etc når de overtok klubben – men synes vel egentlig fint lite om det at våre eiere skal søke råd hos noen av våre argeste rivaler…

John Henry var riktignok på besøk hos Arsenal i forkant av oppkjøpet av Liverpool – men håper at man har nok kjøtt på beina i forhold til driften av klubben til at man ikke renner ned førene hos Mr. Gill (United) & Mr. Hill-Wood (Arsenal) fremover… åpenhet er greit, men man spiller ikke ut sine beste kort overfor konkurrenter – og håper virkelig at ledelsen har sine egne ess i ermet, istedenfor å lene seg til direkte konkurrenter for å hente inn forspranget…..

Personlig synes jeg de har gjort det greit så langt…slutt på skandaleoppslag uke etter uke i media ála Hicks & Gillett er det ihvertfall…. 🙂

Hva synes du om eierne ? Uegnet som eiere av Liverpool, eller gjør de en god jobb ?

Les hele artikkelen her

Eierne / FSG

BBC: Brendan Rodgers ny Liverpool manager iløpet av 48 timer

Publisert

den

Av

Ny Liverpool manager ?

Liverpool forventer å offentliggjøre Swansea-manager Brendan Rodgers som deres nye manager iløpet av 48 timer, melder BBC.

Det ryktes at førstevalget Roberto Martinez har takket nei, da han ikke ønsker å jobbe under et regime hvor man effektivt ville være underlagt ikke mindre enn 3 direktører – en av dem ventes å bli Louis Van Gaal (som tidligere i uken skal ha kommet med klare signaler på at han kom til å bli klar for Liverpool iløpet av uken).

Den nord-irske Brendan Rodgers passer perfekt inn i FSG sin visjon om en ung og dynamisk manager – men det spørs om den tidligere håndplukkede Mourinho eleven vil få fansens ubetingede støtte fra starten av…. Fansen har forlangt og forventet seg en sterk personlighet og en med pondus til å trekke store navn til klubben – noe Rodgers alene trolig vil slite med… kanskje der Van Gaal kommer inn i bildet !?!?

 

Les hele artikkelen her

Anbefales

Hodgson løst fra kontrakten! Dalglish ut sesongen!

Publisert

den

Av

Kenny Dalglish | Manager Liverpool FC

Roy Hodgson har med umiddelbar virkning blitt løst fra kontrakten med Liverpool, og Kenny Dalglish har takket ja til å overta ut sesongen – og med seg som assistent får han etter alle solemerker vår gamle scoringskonge Ian Rush.

Det er med andre ord – er positiviteten og tilbake! Kommer muligens for sent for morgendagens cupkamp borte mot Manchester United, men nå er det plutselig mer nerve inn mot oppgjøret – da slike ting kan ha en fantastisk innflytelse på hele laget og atmosfæren rundt kampen. Liverpool fans vil for første gang på aldri så lenge kunne reise til Old Trafford å ha troen på at dette kan gå.

En vannvittig glede over å endelig bli kvitt Roy Hodgson’s dinosaurfotball – og tilbake til en person som har stått for noe av den beste fotballen som England-har sett. Det vil nok ta tid å få dette på plass, men kan ikke tenke meg annet enn om Liverpool virkelig nå får den oppturen vi alle ønsker – så vil det være en åpning for at Kenny Dalglish også får fortsette etter sesongen!

Tommelen opp for de nye eierne at de til slutt så fornuften i å sparke Hodgson – som har vært en katastrofe for Liverpool!!!

Plutselig ser fremtiden ufattelig mye lysere ut – selv om problemene våre ikke står og faller ved manageren. Det MÅ en opprydding til, men vi skal alle være glad for at denne IKKE blir gjennomført av en  viss Hodgson. Eneste som er trist idag er vel Mr. Ferguson – som har mistet sin beste venn og allierte – eller sabotør i Liverpool om man vil..

Beklager, Mr. Ferguson – dette er første steg på veien tilbake mot toppen!!!!!

Tv2: Hodgson er ferdig i Liverpool

VG: Hodgson fått sparken – Dalglish overtar ut sesongen!!!

Les hele artikkelen her

Anbefales

Nok er nok! Hodgson bort nå!!

Nok er nok! Hodgson bort nå, før det gjøres uopprettelig skade…. om så ikke allerede er gjort!!
Ingen ønsker deg her – slutt med de dårlige unnskyldningene og bortforklaringene.
Det eneste fornuftige du kan gjøre er å si opp jobben din ved første anledning!

Publisert

den

Av

Roy Hodgson | tidligere Liverpool manager

Liverpool har akkurat blitt nedkjempet av Wolverhampton – på en måte som begynner mer og mer ligne en vane. Det som derimot er det mest foruroligende med akkurat dette tapet er at Wolverhampton hadde kun tatt ett fattig poeng på sine første 8 bortekamper denne sesongen – inntil idag…. Det skulle være kampen som sikret Liverpool kontakt med toppen, istedenfor er vi nå 6 poeng unna 20.plass…

Det som fremdeles er en gåte etter snart halvspilt serie er hvorfor ikke Roy Hodgson har fått fyken ennå ? Mannen er den dårligste Liverpool-manager i manns minne, og det er fryktelig å tenke på hva han kan finne på å ønske seg av spillere til Anfield om bare et par dager ? Tidligere var det slik at når The Kop vendte seg mot manageren, var det på hodet ut – men ikke nå lengre…. 96% av en større avstemning på internett nylig blant Liverpool-fans ønsker Roy Hodgson på hodet ut – og for lenge siden…

Roy Hodgson med sin negative «taktikk» og innstilling til kamper, får meg til å tro at han fortsatt er manager i Fulham (all respekt)… dette er Liverpool! Den maktesløsheten vi har sett på bortebane i hele år, er nå også kommet til gressmatten på Anfield med stormskritt… hvor lenge mer har NESV tenkt å sitte på gjerdet å pønske ut hva de skal gjøre ?

Nok er nok! Hodgson bort nå, før det gjøres uopprettelig skade…. om så ikke allerede er gjort!!
Ingen ønsker deg her – slutt med de dårlige unnskyldningene og bortforklaringene.
Det eneste fornuftige du kan gjøre er å si opp jobben din ved første anledning!

VG: Hodgson langer ut mot Liverpool-fansen
VG: Hodgson – Vi har skuffet fansen!
VG: Nytt Liverpool mareritt
TV2: er dette spikeren i kista ?

Les hele artikkelen her

Trending